Kościół Matki Bożej Anielskiej

Sanktuarium Matki Bożej Bazylianki

Matka Boża Bazylianka
koronowana
2 sierpnia 2001 roku


Diecezja Ełcka

 width=

Lipsk to miasto położone nad rzeką Biebrzą. Lokalny ośrodek handlowy i usługowy. Gmina Lipsk sąsiaduje z granicą polsko-białoruską oraz gminami Dąbrowa Białostocka i Augustów. Okolice Lipska były we wczesnym średniowieczu zamieszkiwane przez bałtyckie plemię Jaćwingów, których, podobnie jak Prusów, wytępili Krzyżacy. Nie znaleziono tu jednak żadnych pozostałości ich osad. Pierwsze wzmianki o osadnictwie na tym terenie pochodzą z 1533 roku i mówią o wsi Wola Lipska. Za datę powstania miasta uznaje się 8 grudnia 1580 roku. Tego dnia w pobliskim Grodnie został wystawiony przez wielkiego księcia Stefana Batorego przywilej nadający prawa magdeburskie oraz herb – łódź z żaglem. Lipsk do rozbiorów leżał w Wielkim Księstwie Litewskim, a nie w Koronie, Batory występował zatem jako wielki książę.
Parafia w Lipsku powstała wraz z założeniem miasta. 3 drewniane kościoły (z 1582, 1606, 1754) spłonęły. Zbudowana w roku 1857 prowizoryczna kaplica służyła wiernym aż do zlikwidowania parafii przez Aleksandra II. W roku 1905 reaktywowano parafię i rok później rozpoczęto budowę kościoła w stylu neogotyckim wg planów Adama Piotrowskiego. Głównym materiałem do budowy świątyni była glina bardzo dobrej jakości, którą znaleziono w Rogożynie Nowym, gdzie powstała cegielnia. 2 sierpnia 1914 roku zakończono budowę, po czym dokonano konsekracji świątyni Matki Bożej Anielskiej. W kościele są trzy ołtarze. W głównym znajduje się figura Matki Bożej Anielskiej a po bokach figury śś. Pawła i Piotra. Ołtarze boczne: w prawej nawie pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, w lewej nawie pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego.
W kościele parafialnym w Lipsku znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, który określany jest jako Matka Boża Bazylianka. Według tradycji był czynnie kultywowany na przestrzeni wieków. Został namalowany w XV wieku na deskach z drzewa lipowego przez nieznanego malarza. Sprowadzono go z Wileńszczyzny ze Skieblewa. Wieść o cudach sprawianych za pośrednictwem Bazylianki zaczęła rozchodzić się po okolicy, co było właśnie głównym powodem zlikwidowania parafii pod koniec XIX wieku. Obraz Matki Bożej Bazylianki trafił do cerkwi. W 1892 roku wyznawcy prawosławia sprawili Matce Bożej i Dzieciątku Jezus metalową szatę jako wotum dziękczynne za ocalenie od zarazy. W latach 1928-1929 w bocznej kaplicy zbudowano specjalny ołtarz, na którym umieszczono obraz Bazylianki. Wielu wiernych z Lipska i okolic pielgrzymowało do obrazu doznając różnych łask. 21 czerwca 1931 roku na XXV-lecie powtórnego erygowania rzymskokatolickiej parafii w Lipsku wyznawcy wdzięczni za opiekę i łaskę, jakich doznają za pośrednictwem obrazu sprawili bogate korony dla Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. Jan Paweł II pobłogosławił korony 8 czerwca 1999 roku podczas pobytu w Ełku, a dnia 2 sierpnia 2001 roku obraz został ukoronowany przez księdza arcybiskupa Józefa Michalika. Sanktuarium w Lipsku nawiedzają katolicy, grekokatolicy i prawosławni, także z terenów należących do 1939 roku do Polski.

Lipsk_07.jpg
Lipsk_10.jpg
Lipsk_08.jpg
Lipsk_11.jpg
Lipsk_15.jpg
Lipsk_01.jpg
Lipsk_12.jpg
Lipsk_02.jpg
Lipsk_14.jpg